โซน:

เมืองกระบี่ (กระบี่)

KB10

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB11

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB12

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB15

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าอ่าวนาง ถนนวัชระ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB16

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกวัดถ้ำเสือ ถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB18

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB19

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 2.40 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB2

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดเก่า

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 9.50 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB20

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB21

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างบิ๊กซีตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB22

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัสตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB5

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนมหาราช 9

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB6

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ทางไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB7

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ถนนไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB8

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB9

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

เมืองกระบี่ (กระบี่)

KB10

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB11

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB12

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB15

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าอ่าวนาง ถนนวัชระ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB16

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกวัดถ้ำเสือ ถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB18

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB19

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 2.40 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB2

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดเก่า

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 9.50 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB20

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB21

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างบิ๊กซีตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB22

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัสตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB5

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนมหาราช 9

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB6

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ทางไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB7

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ถนนไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB8

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB9

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

เมืองกระบี่ (กระบี่)

KB10

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB11

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB12

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB15

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าอ่าวนาง ถนนวัชระ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB16

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกวัดถ้ำเสือ ถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB18

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB19

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 2.40 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB2

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดเก่า

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 9.50 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB20

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB21

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างบิ๊กซีตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB22

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัสตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB5

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนมหาราช 9

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB6

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ทางไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB7

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ถนนไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB8

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB9

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เมืองกระบี่ (กระบี่)

KB10

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB11

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB12

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณสี่แยกอ่าวลึก

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB15

- ตำแหน่งป้าย:

สี่แยกทางเข้าอ่าวนาง ถนนวัชระ

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB16

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกวัดถ้ำเสือ ถนนเพชรเกษม

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB18

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.60 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB19

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 2.40 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB2

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดเก่า

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 9.50 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB20

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกแม็คโครตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB21

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างบิ๊กซีตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB22

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัสตัวเมืองกระบี่

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 4.80 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB5

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียนมหาราช 9

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

8 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB6

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ทางไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB7

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณวงเวียน ถนนไปหาดอ่าวนาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB8

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
KB9

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกตลาดนัดหัวสะพานสิริลันตา

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net