โซน:

เกาะแก้ว (ภูเก็ต)

TKT21

- ตำแหน่งป้าย:

(เกาะแก้ว)ก่อนถึงแยกถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT35

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

เกาะแก้ว (ภูเก็ต)

TKT21

- ตำแหน่งป้าย:

(เกาะแก้ว)ก่อนถึงแยกถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT35

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

เกาะแก้ว (ภูเก็ต)

TKT21

- ตำแหน่งป้าย:

(เกาะแก้ว)ก่อนถึงแยกถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT35

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

เกาะแก้ว (ภูเก็ต)

TKT21

- ตำแหน่งป้าย:

(เกาะแก้ว)ก่อนถึงแยกถนนบายพาส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

6.5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT35

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนเทพกระษัตรีย์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

10 x 12 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net