โซน:

ถลาง (ภูเก็ต)

N3

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT27

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT28

- ตำแหน่งป้าย:

3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT22-1

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT51

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT53

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT56

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT60

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างการไฟฟ้าถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT61

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT62

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT63

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT64

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

ถลาง (ภูเก็ต)

N3

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT27

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT28

- ตำแหน่งป้าย:

3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT22-1

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT51

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT53

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT56

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT60

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างการไฟฟ้าถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT61

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT62

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT63

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT64

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

ถลาง (ภูเก็ต)

N3

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT27

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT28

- ตำแหน่งป้าย:

3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT22-1

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT51

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT53

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT56

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT60

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างการไฟฟ้าถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT61

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT62

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT63

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT64

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

ถลาง (ภูเก็ต)

N3

- ตำแหน่งป้าย:

บริเวณถนนหน้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT26

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนดอนจอมเฒ่า ตลาดบ้านดอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT27

- ตำแหน่งป้าย:

สามแยกถนนบ้านดอน (ข้าง 7-11)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
PKT28

- ตำแหน่งป้าย:

3แยกบ้านดอน(ฝั่งไปโรงแรมลากูน่า)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT22-1

- ตำแหน่งป้าย:

ก่อนถึงสี่แยกถลางบ้านเคียน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT51

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างเทสโก้โลตัส(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT53

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามวัดศรีสุนทร(ถลาง)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.40 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT56

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างสี่แยกน้ำตกโตนไทร

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT60

- ตำแหน่งป้าย:

ข้างการไฟฟ้าถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT61

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกตลาดสดถลาง (บ้านเคียน)

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT62

- ตำแหน่งป้าย:

ทางออกห้างโลตัส

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT63

- ตำแหน่งป้าย:

เทพกระษัตรีย์ทางออกโลตัสถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

5 x 10 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
TKT64

- ตำแหน่งป้าย:

ตรงข้ามทางออกโลตัส ถลาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 4 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net