โซน:

ในยาง (ภูเก็ต)

N

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปหาดในทอนใกล้ลายันการ์เด้นท์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
N2

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้ Trisara

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 4.20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NT3

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้โรงแรมพูลแมน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NY4

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกลงหาดในยาง หน้าวัดในยาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK1

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายหลักทางเข้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK2

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกทางเข้าหมู่บ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK3

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกโรงเรียนบ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน:

ในยาง (ภูเก็ต)

N

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปหาดในทอนใกล้ลายันการ์เด้นท์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
N2

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้ Trisara

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 4.20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NT3

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้โรงแรมพูลแมน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NY4

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกลงหาดในยาง หน้าวัดในยาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK1

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายหลักทางเข้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK2

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกทางเข้าหมู่บ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK3

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกโรงเรียนบ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

ช่องทางการติดตาม

LineAt logo Facebook logo Youtube logo

Member

Thaichamber logo Aspathailand logo Tabda logo

โซน

ในยาง (ภูเก็ต)

N

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปหาดในทอนใกล้ลายันการ์เด้นท์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
N2

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้ Trisara

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 4.20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NT3

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้โรงแรมพูลแมน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NY4

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกลงหาดในยาง หน้าวัดในยาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK1

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายหลักทางเข้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK2

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกทางเข้าหมู่บ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK3

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกโรงเรียนบ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net

โซน

ในยาง (ภูเก็ต)

N

- ตำแหน่งป้าย:

ทางไปหาดในทอนใกล้ลายันการ์เด้นท์

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
N2

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้ Trisara

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 4.20 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NT3

- ตำแหน่งป้าย:

ใกล้โรงแรมพูลแมน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
NY4

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกลงหาดในยาง หน้าวัดในยาง

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

4 x 6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK1

- ตำแหน่งป้าย:

ถนนสายหลักทางเข้าหาดในทอน

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 4.8 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK2

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกทางเข้าหมู่บ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

2.4 x 3.6 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553
SK3

- ตำแหน่งป้าย:

3 แยกโรงเรียนบ้านสาคู

- ขนาดป้าย(สูงxกว้าง):

3 x 5 เมตร

- ราคาค่าบริการ

086-546-3553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าเทิร์นมีเดีย

29/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

+66(0) 76 224 707

+66(0) 76 224 599

เบอร์โทรศัพท์

+66(0) 86 546 3553

International

+66(0) 89 873 1652

อีเมลล์

gai@southern-media.net